Zamów bezpłatną konsultację

+48 570 77 88 88

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy leasingowej
17 marca 2020

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy leasingowej?

Leasing w dzisiejszych czasach jest najbardziej  popularną formą finansowania środków trwałych a sama procedura zawarcia umowy leasingowej jest przejrzysta i zwykle trwa od jednego  do kilku dni. Decydując się na leasing po raz pierwszy zastanawiać nas może ilość dokumentów, które będziemy musieli przedstawić  lub  też wypełnić. Czy jest się czego obawiać

 

Od czego zależy ilość i rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o leasing?

Dokumenty, które należy zgromadzić, aby nasz wniosek leasingowy został rozpatrzony  są uzależnione w dużej mierze od procedury, która będzie zastosowana a także od standardów działania firmy leasingowej, z którą współpracujemy.

 

Procedurę uproszczoną można zastosować w przypadku finansowania tzw. preferowanych środków trwałych – są to m.in. pojazdy osobowe i dostawcze o DMC do 3,5 T, czasami również niektóre maszyny czy urządzenie rolnicze i budowlane oraz pojazdy transportu ciężkiego. Jak sama nazwa wskazuje jest to metoda uproszczona a więc mniej skomplikowana i szybsza. Warunki jakie należy spełnić w tym przypadku to minimalna wysokość opłaty inicjalnej (zwykle 10% wartości finansowanego pojazdu czy sprzętu) i wartość netto leasingowanego środka trwałego nie przekraczająca określonej kwoty (poszczególne firmy leasingowe określają ją indywidualnie).W pozostałych przypadkach, czyli procedurze standardowej, konieczne jest poszerzenie czynności o sprawdzenie zdolności kredytowej odnosząc się do konkretnych dokumentów finansowych.

 

Procedura uproszczona (lombardowa) - wykaz dokumentów

W ramach tej metody dostarczamy minimalny pakiet dokumentów zawierający:

 • dane rejestrowe firmy (np. NIP, REGON), -

 • dowód osobisty – zależnie od formy działalności może to być dowód osobisty właściciela/współwłaścicieli lub zarządu czy osób upoważnionych do zawarcia umowy,

 • dowód osobisty współmałżonka - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, spółek cywilnych, oraz spółek jawnych i innych, gdzie odpowiada się majątkiem prywatnym, czasem wymagane jest przesłanie dowodu współmałżonka lub okazania dokumentu o rozdzielności majątkowej,

 • wniosek leasingowy – a w nim m.in. informacje o majątku i zobowiązaniach firmy/przedsiębiorcy (na zasadzie deklaracji, bez udokumentowania).

 

Procedury standardowe (pełne) – wykaz dokumentów

W procedurze pełnej wymagane są dokumenty obowiązujące w ramach procedury uproszczonej a ponadto dokumenty, które potwierdzą obrót i dochody firmy wnioskującej o leasing.

Są to między innymi:

 • zależnie od formy prowadzenia działalności PIT-36, CIT-8, bilans i rachunek wyników (zysków i strat,

 • oświadczenie o przychodzie i dochodzie za ostatni miesiąc obrachunkowy (do tego mogą być wymagane np. ostatnie deklaracje VAT-7, skan KPiR lub inne).

 

Przy transakcjach bardziej skomplikowanych, o wyższej wartości, firma leasingowa może wymagać dodatkowo:

 • zaświadczenia o braku zaległości podatkowych z US,

 • zaświadczenia o braku zaległości z ZUS,

 • opinie banku, który obsługuje firmowe konto o istniejących zobowiązaniach.

 

Inne dokumenty, o które mogą poprosić firmy leasingowe to:

 • w przypadku posiadania leasingu opinie firmy leasingowej o terminowości w spłatach obsługiwanych umów,

 • oświadczenie majątkowe,

 • umowy dotyczące realizowanych kontraktów,

 • certyfikaty, autoryzacje,

 • inne dokumenty, które mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej wnioskodawcy.

 

Dlatego warto skontaktować się z profesjonalnym doradcą  który tak jak i  Doradcy z PremiumLeasing24 pomagają skompletować i wypełnić wszystkie dokumenty a formalności ograniczają do niezbędnego minimum. Więcej informacji o samej  procedurze zawierania umowy leasingowej można znaleźć w tym artykule

ikona email   biuro@premiumleasing24.pl

ikona   +48 515 101 113

Firma leasingowa PremiumLeasing

facebook ikona

Strony internetowe Bydgoszcz

projekt i wykonanie copyright 2021